Bedrijfsverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
Bescherm uw vermogen tegen schadeclaims van derden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
In geval van ziekte of ongevallen een adequate dekking tegen inkomensverlies voor u als werkgever/ondernemer.

Bedrijfsschade
Verzeker uw vaste lasten (winst, huur, personeelskosten) in geval van brand, bliksem of waterschade of andere gedekte gebeurtenis.

Gebouwen- en inventarisverzekering (glasverzekering)
Verzeker de materiële schade als gevolg van bijvoorbeeld brand- of waterschade, inbraak en diefstal.
 
Reconstructiekostenverzekering
Verzekering voor de herstelkosten van uw bedrijfs­administratie (en reconstructie van digitale gegevens).
 
Geld en geldswaardig papier verzekering
Verzekert uw geld en geldswaardig papier (zoals cheques).
 
Computer- en elektronicaverzekering
Verzekert plotselinge en onvoorziene schade en diefstal na braak aan uw computer en elektronica.
 
Milieuschadeverzekering
Verzeker u tegen de torenhoge kosten van het opruimen van milieuschade.
 
Motorrijtuigenverzekering
De gevolgen van verkeersongelukken met auto, motor en bromfiets zijn vaak groot.
 
Transportrisico’s
Een transportrisicoverzekering verzekert de kosten als gevolg van verlies en schade van uw transport.
 
Rechtsbijstand
De rechtsbijstandverzekering kan bestaan uit dekking voor bijna al uw ondernemingsactiviteiten en bij incassoproblemen.
 
Doorlopende reisverzekering voor bedrijven
Altijd verzekerd tegen schade en ongevallen tijdens zakelijke reizen.
 
Ziekengeld / WIA
Bescherm de loonkosten van uw onderneming met een goede WIA-verzekering. U bent dan tevens verzekerd voor het reïntegratietraject, d.m.v. samenwerking met een Arbodienst.
 

Wilt u meer informatie over deze verzekeringen? Neem dan contact met ons op.